Disclaimer

Autoschade Gebrs. Berghorst B.V. (Kamer van Koophandel: kvk), hierna te noemen Berghorst B.V., verleent u hierbij toegang tot www.berghorst.nl en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

Berghorst B.V. behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op www.berghorst.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Autoschade Gebrs. Berghorst B.V..

Beperkte aansprakelijkheid

Berghorst B.V. spant zich in om de inhoud van www.berghorst.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op www.berghorst.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Berghorst B.V..

In het bijzonder zijn alle prijzen op www.berghorst.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op www.berghorst.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Berghorst B.V. nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Berghorst B.V. en haar licentiegevers.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Berghorst B.V., behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Bestanden

style="display:none;"
Naam Link

Wij werken voor:

A.A.S. autoschade

  • 100%ontzorgen
  • 100%klantgedreven
  • 100%vakmanschap
  • 100%betrokken
Meer weten?

Openingstijden

Ma. t/m vr.: 8.00 tot 17:30 uur
Za.: 8.00 tot 12.30 uur
Wasstraat 8.00 tot 18.00 uur
Op vrijdag en zaterdag
Wasbox 8.00 tot 22.00 uur
Dagelijks

Zon- en feestdagen is ons bedrijf gesloten.

Volg ons op:

Review en beoordelingen

Bekijk hier onze beoordelingen.